Nyttan med revision

 

  • Bidrar till att skapa ökad trovärdighet i affärsrelationer med banker , kreditinstitut leverantörer och kunder
  • Minskar de ekonomiska riskerna i verksamheten genom bättre kontroll och styrning.
  • Revisorn fungerar som bollplank och kan bidra med råd under alla faser av ditt företagande.
  • En revisor medför ökad kompetensutveckling i ekonomiska frågor för styrelse och VD