Fakta om lagerbolag.

Samma regler för registrering
Det ställs samma krav för registrering på lagerbolag som på alla andra aktiebolag. Lagerbolaget måste följa de regler som finns i aktiebolagslagen. Detsamma gäller bankintyget som visar att bolaget har ett aktiekapital som är tillskjutet på ett korrekt sätt.
Lagerbolagets firma (namn)
Det är vanligt att man ger lagerbolaget ett och samma namn åtföljt av ett särskiljande ordningsnummer, t ex Bolaget 123 AB, Bolaget 123AB osv. Bolagsverket tillåter bara aktiebolag att ha samma firmadominant (Bolaget) under förutsättning att det står inskrivet i lagerbolagets bolagsordning att bolaget verksamhet enbart skall gälla förvaltande verksamhet.

Aktiebolag eller enskild firma?

I en enskild firma är du som privatperson ansvarig för alla skulder som uppstår. I ett aktiebolag förlorar du normalt bara ditt satsade aktiekapital om bolaget går i konkurs.

Här är fördelarna för aktiebolag:

  • Lätt att skilja på företagets och din privata ekonomi
  • Möjlighet till lågbeskattad utdelning
  • Bättre skatteregler vid försäljning.
  • Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön
  • Fler möjligheter till löneförmåner motionskort och minnesgåvor godtas endast i aktiebolag